În actuala etapă de dezvoltare a societății românești, școala are două scopuri: primul vizează crearea unui context educațional optim, unde copilul să-și însușească cunoştinţele generale de care va avea nevoie, și corespunde instrucţiei, iar celălalt se axează pe pregătirea acestuia de azi pentru omul de mâine și este specific educaţiei. În accepția lui Louis L’Amour:

„… întreaga educație este auto-educaţie. Învăţătorul este numai un ghid care îţi arată drumul, şi nicio şcoală, fie oricât de bună, nu îţi dă educaţie. Ceea ce primeşti este ceva ca liniile dintr-o carte de colorat. Tu însuţi trebuie să pui culorile potrivite.”

Este evident faptul că „școala nu trebuie să fie decât ateliere pline de activitate” unde copiii „își probează, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.” (Comenius) și că ea reprezintă doar locul de unde izvorăște firișorul înviorător de apă ce va potoli setea de cunoaștere a celor ce-i poposesc alături, iar noi, educatorii, suntem cei care le putem spune cum să procedeze, fără a putea bea în locul lor.

            Având în vedere nevoile și particularitățile fiecărui elev, obiectivele noastre, ale educatorilor, se armonizează cu cele ale elevilor, căci idealul nostru educativ este realizarea unor personalități ce-și vor manifesta întreaga gamă de calități de ordin intelectual, moral și  profesional în societate. Ne dorim ca împreună – dascăli, copii, părinți și comunitate – să reușim a ne uni eforturile în beneficiul celor care pornesc pe drumul cunoașterii, al descoperirii și al formării propriului sistem de valori.