Baza materială

  • 21 săli de clasă
  • 3 laboratoare (chimie, fizică, informatică)
  • cabinet geografie
  • cabinet psihologic
  • cabinet medical
  • cabinet metodic
  • bibliotecă
  • CDI
  • sală sport